Jegyvisszaváltási Szabályzat

 

A Belépőjegyek visszaváltását (továbbiakban: visszaváltás) a Ticketpro Hungary Kft. (a továbbiakban: Funcode) jelen szabályzat és az ÁSZF vonatkozó pontjai alapján végzi.
A jegy visszaváltásának jogszerű igényléséhez minden esetben szükség van a visszaváltani kívánt jegyre és a jegyvásárlást igazoló, a Tikcetpro Hungary Kft. által kiállított bizonylatra, továbbá szükség esetén a jegy kifizetésének igazolására. A jegy birtokában az igényelheti a jegyvisszaváltást, akinek a nevére a kiállíott vásárlást igazoló bizonylat szól, illetve igazolni tudja, hogy a jegy ellenértékét a Funcode felé közvetlenül ő fizette meg.
A visszaváltott jegyek árának visszafizetése a vásárláskori fizetési módon történik. Bankkártyás fizetés esetén a vásárláshoz használt bakkártyára történő visszafordítással.

A jegyvisszaváltás esetei, díjfizetési kötelezettség

1.a A Belépőjegyek visszaváltására az Általános Szerződési Feltételek XII. 24-28. illetve a 29.b pontjában foglaltak alapján is sor kerülhet. Ez esetben a visszaváltásért külön szolgáltatási díjat a Jegyvásárló felé nem számítunk fel.
A jegyvisszaváltások ezen esetében is a jelen szabályzat szerint kell eljárni azzal a kitétellel, hogy a meghirdetett jegyvisszaváltási határnap minden esetben jogvesztő határidő, és azok a jegyvisszaváltások tekintendők érvényesnek, melyekre vonatkozóan az ÁFSZ-ben és a jelen szabályzatban előírt minden adat és dokumentum teljeskörűen a Funcode-hoz a határnap elmúlása előtt beérkezett.

1.b Az ÁSZF XII. Fejezet 32. pontjával összhangban az indoklás nélküli jegyvisszaváltás lehetőségét 2020. március 20. éjféltől Kereskedő szünetelteti.