Jegyvisszaváltási Szabályzat

A Ticketpro Hungary Kft. (a továbbiakban: Kereskedő), az általa a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevétele során meghirdetett, a belépőjegyek megvásárlására vonatkozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) XI.10.-19. pontjai alapján végzi az egyes rendezvények kapcsán a Rendezvényszervezői hatáskörben meghirdetett Belépőjegy visszaváltást. Ettől elkülönülve, az ÁSZF XI.20. pontja alapján bizonyos, Kereskedő által meghatározott rendezvények esetén Kereskedő lehetővé teszi a Vásárlók számára az indoklás nélküli jegyvisszaváltás lehetőségét.

Amennyiben a jegyvisszaváltás nem automatikusan, hanem egyedi igénybejelentő alapján történik, a jegy visszaváltásának jogszerű igényléséhez minden esetben szükség van a visszaváltani kívánt jegy azonosító számára és a jegyvásárlást igazoló, a Kereskedő által kiállított pénzügyi bizonylatra, szükség esetén a jegy kifizetésének igazolására illetve minden olyan Vásárlói és/vagy egyéb adat megadására, amely a jegyvisszaváltási űrlapon kifejezetten kötelezően megadandó elemként van megjelölve. Függetlenül a belépőjegy Birtokos személyétől, a Belépőjegyek visszaváltását kizárólag a Kereskedő által beazonosított Vásárló kezdeményezheti.

A visszaváltott jegyek árának visszafizetése a vásárláskori fizetési móddal megegyező módon történik, ez interneten keresztüli Bankkártyás fizetés esetén a vásárláshoz használt bankkártyára történő visszafordítást jelent.

A jegyvisszaváltás esetei, díjfizetési kötelezettség

  1. A Belépőjegyek visszaváltására az ÁSZF XI.9. pontjában foglaltak alapján Rendezvényszervezői utasításra is sor kerülhet. Ez esetben a visszaváltásért Kereskedő külön szolgáltatási díjat a Jegyvásárló felé nem számít fel.
  2. Az ÁSZF XI.20. pontjában definiált indoklás nélküli visszaváltás lehetőségét Kereskedő 2020. március 20. éjféltől határozatlan ideig szünetelteti.